My data first!

My data first! Vertrouw jij zomaar iedereen jouw gegevens toe? Online doen we dit maar al te makkelijk. Het is jammer voor Trump want het is niet #americafirst maar #mijneigendatafirst. In de huidige samenleving is iedereen zich steeds bewuster over online data en de waarde hiervan. Aankoopgedrag, zoekgedrag, maar ook het